Thứ bảy, Ngày 29/04/2017
Hotline
(072) 3777 888
   

Tuyển dụng

1. Chính sách tuyển dụng

Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao.

Công tác tuyển dụng: được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

2. Chính sách đào tạo & Phát triển nhân viên

 


Vị trí tuyển dụng

recruitment
Vị trí Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
TUYỂN CÔNG NHÂN (LÀM VIỆC THEO CA) KCN Tân Đức, H.Đức Hòa, T.Long An 18/01/2017
QUẢN LÝ SẢN XUẤT, NHÂN VIÊN QC Long An 31/01/2016
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Long An 31/12/2015
Banner sroll lèt